REGLER

 

Tilmelding

 • Du kan tilmelde dig de forskellige hold 14 dage frem. Tilmelding sker i overensstemmelse med din type af medlemskab. Dvs. hvis du har et månedskort med max 8 træninger pr. måned kan du tilmelde dig 8 træninger pr. måned. Med et klippekort er der ingen begrænsninger indenfor de 14 dage.
 • Tilmelding og afmelding kan ske via vores hjemmeside eller via vores touch-skærme i Institut Thomey.
 • Ved online booking skal du bruge dit login.
 • Holdbooking foregår efter ”først-til-mølle”-princippet.

Fremmøde 

 • Du skal registrere dit fremmøde til holdtræning i Institut Thomey hver eneste gang. Du kan fremmøde dig ved touchskærmene frem til 5 minutter før holdstart, men du kan miste retten til din plads, hvis du ikke har registreret dit fremmøde senest 2 minutter før holdstart.
 • Manglende fremmøde til en holdbooking vil medføre en bøde på 75 kr eller 1 klip, jf. afmelding.


Afmelding

 • Er du forhindret i at bruge din plads skal du afmelde senest kl. 21.00 aftenen før holdstart. Der kan maksimalt ske afmelding 4 gange pr. måned, og afmelding udover 4 gange pr. måned vil medføre en bøde på 85 kr.
 • Hvis du har tilmeldt dig på et hold og ikke fremmøder dig, vil det medføre en bøde på 75 kr. eller 1 klip. 
 • Står du på venteliste, vil du automatisk rykke opad på listen efterhånden, som andre eventuelt melder fra.
 • Det er IKKE muligt for instruktøren at slette jer fra holdene, heller ikke ved at skrive til instruktøren via facebook eller privat.

Aflysning

 • Institut Thomey kører som udgangspunkt ALLE hold på holdplanen. Et hold kan dog aflyses hvis tilmeldingen er 50% eller derunder af kapaciteten. 

 

1: Medlemskabet: Et medlemskab er personligt og starter på dagen for underskrift, og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til Institut Thomey. Det er medlemmets ansvar, at Institut Thomey altid har de korrekte oplysninger. Der er ingen oprettelsesgebyr og derfor ingen pauseordninger. Der påregnes et oprettelsesgebyr på 750 kr. ved efterfølgende oprettelser, dvs har du været medlem og melder dig ud og efterfølgende ønsker gen-indmeldelse, så opkræves der 750 kr.
Klippekort: Et klippekort er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til Institut Thomey. Det er indehaverens ansvar, at Institut Thomey altid har de korrekte oplysninger. Klippekortet er gyldigt fra købsdato og gælder i 1, 2, 6, 8 eller 10 måneder alt efter antal klip, og det er ikke muligt at forlænge løbetiden yderligere. Fortrydelsesret: Såfremt dit medlemskab/klippekort er købt online har du 14 dages fortrydelsesret.

2: Varighed og medlemskabstype: PBS-medlemskaber er fortløbende medlemskaber og løber indtil opsigelse. Medlemskaber kan opsiges ved udgangen af indeværende måned plus en måned. Alle rettelser og henvendelser skal ske pr. email. Din ændring er kun gyldig, såfremt du får en bekræftelse på ændringen. Ifald der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse med dato og bekræftelse fra Institut Thomeys email konti. Modtager du ikke svar på din skriftlige henvendelse indenfor 48 timer, så ring på tlf.nr 22906677. 
Klippekort: Et klippekort-medlemskab kan ikke opsiges og slutter automatisk når kortet udløber. Eventuelle ubrugte klip refunderes ikke. 


3: Betaling: Ved månedskort, er det medlemmets ansvar at tilmelde betalingen til Betalingsservice (NETS). Ved oprettelse af et PBS-medlemskab tilmeldes aftalen NETS, og der betales kontant ved oprettelsen for perioden fra oprettelse til første betaling via PBS.
Herefter bliver ydelsen trukket d. 1. i hver måned forudbetalt.


4: For sen betaling: Betales den løbende ydelse ved PBS-medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes en rykker via email til medlemmet og desuden opkræves der et rykkergebyr efter gældende regler.

5: Medlemmer under 18 år: Er en person under 18 år kan PBS-medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen for værgens regning. Medmindre personen under 18 år, med forældrenes samtykke, selv kan betale for medlemskabet ved tilmelding til Betalingsservice. 

6: Helbredstilstand og personskade: Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Institut Thomey. Institut Thomey tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af en ulykke eller andre besøgendes handlinger eller undladelser.

7: Værdigenstande: Institut Thomey anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares inde i holdsalen under træning. Institut Thomey bærer ikke ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade.

8: Ordensregler: 
Under træning skal der altid anvendes beklædning, der er beregnet til indendørs træning. Husk at medbringe påkrævet og relevant udstyr. Såfremt et medlem ikke medbringer relevant udstyr skal medlemmet leje eller købe relevant udstyr. Betaling via MobilePay skal overføres inden ibrugtagning.

9: Udelukkelse af medlem: Institut Thomey kan til enhver tid - uden angivelse af grund - afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger.

10: Ændring af medlemsbetingelser: Institut Thomey kan til enhver tid ændre medlemsbetingelserne inkl. priser med et varsel på 30 dage før ændringen træder i kraft. Væsentlige ændringer meddeles ved nyhedsbrev og på vores hjemmeside. Institut Thomey har til enhver tid ret til at foretage sædvanlige ændringer i holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider ved opslag på hjemmesiden.

11: Videooptagelse: Under træning optages der video til online træning, videndeling og markedføring herunder på diverse sociale medier. 

12: Datapolitik: Du har læst og accepterer Datapolitikken som du finder på hjemmesiden. Du opgiver personligedata på eget ansvar. Datapolitik

13: Sygeforsikringen "danmark"

Vær opmærksom på, at sygesikringen "danmark" kun giver tilskud til samme ydelser, som man kan få offentlige tilskud til.

Institut Thomey samarbejder med ”danmark”. ”danmark” dækker op til 59 kr. pr. behandlende træning ved køb af klippekort, når klippekortet anvendes til holdtræning, som del af din fysioterapeutiske behandling. Tilskud fra "danmark" kan kun opnås ved een behandlende træning pr. kalenderdag. Derfor ingen dækning på 2. hold samme dag. Dog kan der opnås tilskud til både en behandling på briks og een efterfølgende behandlende træning på hold.

Husk at oplyse Institut Thomey hvis du er aktivt medlem af ”danmark” – så indberetter vi direkte til ”danmark” ved fysioterapeutisk behandling og når klippekortet er opbrugt. Klippekort:

Træningsbehandling som man ikke fremmøder til er ikke tilskudsberettiget af "danmark", Der gives en bøde for udeblivelse. 

Alle andre behandlinger end Klippekort er medlemmerne selv ansvarlige for at indberette til "danmark".

Institut Thomey fraskriver sig ethvert ansvar for ændringer i  "danmark"s betingelser og afgørelser.