Anvendelsesområde

Vi er forpligtet til at beskytte privatlivets fred for vores brugere, medlemmer, patienter og/eller kunder, der benytter Institut Thomey’s ydelser såvel fysisk som online.
Denne datapolitik er beregnet til at informere dig om hvordan Institut Thomey og dets tilknyttede virksomheder og datterselskaber (samlet kaldt Institut Thomey) indsamler og bruger persondata, som du giver os, når du bruger vores websites, mails, dokumenter, web- og mobilapps, armbånd, pulsmåler eller når du stoler på vores tjenester.
Du bedes læse denne privatlivspolitik omhyggeligt. Bemærk venligst, at hvis du planlægger at sende en anden persons persondata til os, for eksempel når du foretager et medlemskøb på deres vegne, kan du kun give os den pågældende persons oplysninger med deres samtykke, og efter at de har fået adgang til oplysninger om, hvordan vi vil bruge deres oplysninger, herunder formålene angivet i denne datapolitik.
 

Databehandlingsprocesser

1: Proces for oprettelse af medlemskab i Institut Thomey
Når du opretter medlemskab online, behandler vi dine persondata med det formål, at Instituttet kan gennemføre de til medlemmet udbudte tjenester og aktiviteter.
Kategorier af behandlede data Adresse, e-mailadresse, fornavn/efternavn, telefonnummer, cpr-nr. og helbredsoplysninger

Formål

– Levering af Institut Thomey ydelsen
– Journalføring af helbredsoplysninger ved fysioterapi behandling (briks og træning)

Datakilde

Direkte via hjemmesiden thomey.dk og/eller via Mywellness App
Datamodtager
– Institut Thomey tilknyttede personer som fremgår på hjemmesiden thomey.dk under
”Kontakt” ved den pågældende ydelse.

2: Proces for oprettelse af Mywellnesskonto
Dine personlige oplysninger indsamlet under tilmelding og under levering af Mywellness tjenesten vil ligeledes blive behandlet af Institut Thomey, så Institut Thomey kan gennemgøre de til medlemmet udbudte tjenester og aktiviteter.

Kategorier af behandlede data ved Institut Thomey
Almindelige personoplysninger f.eks. kontaktoplysninger, email-adresse osv, oplysninger vedr. din sundhedstilstand, oplysninger om din geografiske lokation og data relateret til dine bærbare mobilenheder, som du har givet tilladelse til.

Formål
Levering af Institut Thomey ydelsen, herunder booking, indtjekning, registrering af puls og udførte aktiviteter.

Datakilde
Mywellness platform
Datamodtager
Institut Thomey

VÆR OPMÆRKSOM PÅ, at oprettelse af MyWellneskonto er en aftale direkte mellem
TechnoGym og dig. Når du opretter en Mywellness konto, behandler TechnoGym dine persondata.
TechnoGyms fortrolighedspolitik og servicevilkår fremgår af Mywellness Appen ved oprettelse af
kontoen.

3: Proces for online køb af behandlinger, aktiviteter og varer
Når du booker eller køber varer online, behandler vi dine persondata med det formål at gøre det nemt for dig at fortsætte den online bookingproces.

Kategorier af behandlede data
Adresse, e-mailadresse, fornavn/efternavn, type af betalingskort samt dets nummer og udløbsdato, medlemsnummer, telefonnummer, og cpr-nr.

Formål
Sikre købsproces og markedsføring 

Datakilde
Direkte via hjemmesiden thomey.dk og/eller Mywellness-app’en

Datamodtager
– Institut Thomey tilknyttede personer som fremgår på hjemmesiden thomey.dk under
”Kontakt”
–  Instiut Thomey online tilknyttede personer som fremgår på hjemmesiden thomey.dk under
”Online kontakt”
–  IT-udbyder som anvendes som underleverandør

4: Proces afbrudt eller ufuldstændig online køb 
Når du booker eller køber varer online, men af en eller anden grund ikke kan færdiggøre
bookingprocessen, behandler vi dine persondata med det formål at gøre det nemt for dig at fortsætte den online bookingproces. 

Kategorier af behandlede data
Adresse, e-mailadresse, fornavn/efternavn, type af betalingskort samt dets nummer og udløbsdato, medlemsnummer, telefonnummer, cpr-nr.

Formål
Sikre genskabelse af købsproces og markedsføring af ufuldstændigt køb

Datakilde
– Direkte via hjemmesiden thomey.dk og/eller Mywellness-app’en

Datamodtager
 Institut Thomey tilknyttede personer som fremgår på hjemmesiden thomey.dk under 
”Kontakt”
Instiut Thomey online tilknyttede personer som fremgår på hjemmesiden thomey.dk under 
”Online kontakt”
– IT-udbyder som anvendes som underleverandør

5: Proces for booking
Med hensyn til processen for booking via en online bookingkanal, så behandler vi dine persondata med det formål at (i) gøre det muligt for dig at booke en aktivitet , (ii) verificere tilgængeligheden af aktiviteten, (iii) registrere din booking (iv) og sende dig aflysninger før aktivitetens start.

Kategorier af behandlede data
Adresse, Cpr-nr., dato og klokkeslæt, e-mailadresse, fornavn/efternavn, type af betalingskort samt dets nummer og udløbsdato, telefonnummer; medlemsnummer, liste af behandlinger, dokumentation for betaling

Formål
Sikre data til korrekt aktivitet, korrekt afregning herunder medlemmernes indberetning til
sygeforsikringen “Danmark”.

Datakilde
– Direkte via hjemmesiden thomey.dk
– Underliggende IT-systemer og/eller Mywellness-app’en
Datamodtager
– Institut Thomey tilknyttede personer som fremgår af hjemmesiden thomey.dk under
”Kontakter”
– IT-udbyder som anvendes som underleverandør
 
6: Proces for yderligere tjenester
Du kan leje og købe forskellige hjælpemidler, produkter samt udstyr til anvendelse under træning.

Kategorier af behandlede data
Adresse, e-mailadresse, fornavn/efternavn, medlemsnummer, telefonnummer, cpr-nr. og MobilePay og betalingskort,

Formål
Administrere leje og køb

Datakilde
– MobilePay og betalingskort
Datamodtager
–  Institut Thomey tilknyttede personer som fremgår af hjemmesiden thomey.dk under
”Kontakter”
–  IT udbyder som anvendes som underleverandør

7: Proces for undersøgelser om medlemmers ønsker

Vi kan sende dig et undersøgelsesskema, spørgeskemaer eller dialogbokse via e-mail, via hjemmesidens screeningsmodul eller via Mywellness-app’en for at gøre det muligt for os at måle og optimere Institut Thomey’s ydelser.

Kategorier af behandlede data
Adresse, e-mailadresse, fornavn/efternavn, medlemsnummer, telefonnummer, cpr-nr. samt oplysninger om medlemsønsker.

Formål
Markedsføring, produktudvikling, personlig træningstilpasning og optimering af holdplanlægning.

Datakilde
–  Direkte via thomey.dk hjemmesiden
– Underliggende IT-systemer
Datamodtager
– Institut Thomey tilknyttede personer som fremgår af hjemmesiden thomey.dk under
”kontakter”
– IT udbyder, som anvendes som underleverandør

8: Proces for video- og fotooptagelse
I Institut Thomey er det en del af konceptet, at der optages video og foto til online træning, videndeling og markedsføring.
Institut Thomey offentliggør kun harmløse billeder af medlemmer. Det afgørende kriterium for offentliggørelsen er, at afbildede medlemmer ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket ud fra en normal betragtning

Kategorier af behandlede data
Video- og fotomateriale af træning og øvelser.

Formål
Online træning, produktudvikling, behandlingsinformation og markedsføring.

 

 

 

Datakilde
 Via videorecorder, kamera og mobil
Datamodtager
– Institut og onlinemedlemmer, kunder samt målgruppen for markedsføring
– Institut Thomey tilknyttede personer som fremgår af hjemmesiden thomey.dk under
”Kontakter”
– Instiut Thomey online tilknyttede personer som fremgår på hjemmesiden thomey.dk under
”Online kontakt”
– IT-udbyder, som anvendes som underleverandør

9: Proces for analyse
Institut Thomey kan anvende de data, du giver os til analytiske formål for at optimere din
behandling, oprette segmenter af vores medlemmer/kunder baseret på deres persondata og skræddersy vores tilbud og tjenester til at optimere dine behandlingsbehov og træningsadfærd og forbedre vores markedsførings-, forretnings- og driftseffektivitet. I forbindelse med sådanne analyser analyseres og kombineres muligvis forskellige data, som vi gemmer om vores medlemmer/kunder, herunder (i) svar på medlemsundersøgelser, (ii) kommunikation, som medlemmerne har med os, (iii) anvendelse- og klikfrekvenser, (iv) vores medlemmer adfærd på vores websites og i vores applikationer, (v) holdbookinger og (vi) enhver information, vi modtager
via vores programmer.

Kategorier af behandlede data

Adresse, e-mailadresse, fornavn/efternavn, type af betalingskort samt dets nummer og udløbsdato, medlemsnummer, telefonnummer, cpr-nr., træningsfrekvenser, bookinger, videomateriale, billeder samt sensor- og inbodydata/kropsmålingsdata.

Formål

Bedre og optimeret behandling, produktudvikling og markedsføring.
Datakilde
– Direkte via hjemmesiden thomey.dk
–  Underliggende IT-systemer
–  Videorecorder
–  Kamera eller mobil
Datamodtager
– Institut Thomey tilknyttede personer som fremgår af hjemmesiden thomey.dk under
”kontakter”
– Instiut Thomey online tilknyttede personer som fremgår på hjemmesiden thomey.dk under
”Online kontakt
– IT udbyder, som anvendes som underleverandør

10: Proces for videoovervågning
Der er opsat videokameraer til overvågning på Institut Thomey´s matrikel.
Kategorier af behandlede data
Videomateriale af færden

Formål
Sikring mod tyveri og hærværk
Datakilde
Underliggende IT- og alarmsystemer
Datamodtager
– Institut Thomey tilknyttede personer som fremgår af hjemmesiden thomey.dk under
”kontakter”
– IT-udbyder, som anvendes som underleverandør
– Myndigheder

11: Proces for journalisering
Alle autoriserede fysioterapeuter hos Institut Thomey journaliserer alle sundhedsydelser, der udføres. Dvs. alle individuelle behandlinger, holdtræning og opfølgende træningsterapi journalføres for de medlemmer/patienter, der modtager sundhedsydelser.

Kategorier af behandlede data

Adresse, e-mailadresse, fornavn/efternavn, type af betalingskort samt dets nummer og udløbsdato, medlemsnummer, telefonnummer, cpr-nr., videomateriale, foto samt helbredsoplysninger.

Formål

Til opfyldelse af overenskomstpligtig journalføring for fysioterapeuter, herunder journalføring af behandlingsart og behandlingsomfang f.eks. briks og/eller træning.
Til dokumentation for at ydelsen er 1) en sundhedsydelse, der kan momsfritages og 2) en tilskudsberettiget fysioterapeutisk ydelse, der dækkes af Sygeforsikringen ”danmark”.
Datakilde
– Direkte via thomey.dk hjemmesiden
– Sundhedsstyrelsens portaler 
– Medlemmers systemer på egne mobile enheder, som medlemmet har givet tilladelse til
– Underliggende IT-systemer 
– Videorecorder eller kamera/mobil
– Institut Thomey behandlere eller andre involverede behandlere
Datamodtager
– Institut Thomey’s autoriserede fysioterapeuter som fremgår af hjemmesiden thomey.dk
under ”Kontakter”
– IT-udbyder som anvendes som underleverandør
– Sygeforsikringen "danmark" i henhold til samtykke fra medlemmet/patienten
– Sundhedsforsikringer i henbold til samtykke fra medlemmet/patienten
– Andre involverede behandlere/sundhedspersoner, herunder f.eks. i forbindelse med second
opinion og erstatningssager i henhold til samtykke fra medlemmet/patienten

Politik for Cookies
Du accepterer vores cookie-betingelser ved at bruge vores hjemmeside, men vi sætter ingen cookies med henblik på markedsføring uden din forudgående accept. Du giver din accept ved køb på hjemmesiden af Institut Thomey´s ydelser. Accepten kan være til ”Nødvendige” og/eller ”Statistik” og/eller ”Marketing”
Institut Thomey bruger cookies til løbende at forbedre din oplevelse af vores service på
hjemmesiden herunder gemme dine foretrukne valg, logins, kontoplysninger og til at understøtte vores markedsføring, igennem blandt andet remarketing.

Cookies er små tekstfiler, der lagres på din computer, og hjælper os med anonymiserede statistikker 
over din anvendelse af hjemmesiden (statistik-cookies), og i få tilfælde også fremviser forbedret indhold overfor dig (indholds-cookies). Nogle cookies er allerede lagret på din computer, og du kan frit fjerne dem og blokere dem, hvis du ønsker. Det sker ved hjælp af din webbrowser.

Hjemmesidens anvendelighed kan dog blive begrænset, hvis du blokerer brugen af cookies. 
Markedsføringen handler om at kunne præsentere dig for relevant indhold fra os og kan fravælges igen, hvis du ønsker det. Det gør du ved at slette cookies fra din browser

Afvis cookies

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Afviser du alle cookies på www.thomey.dk, skal du være opmærksom på, at der vil være funktioner, du ikke længere kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden har din tilladelse til at huske de valg, du foretager.
Præcis hvor du afviser cookies, afhænger af den browser, du bruger.

https://minecookies.org/cookie-wall?url_redirect=http://minecookies.org/cookiehandtering
Slet cookies
Du kan altid slette dine cookies. Bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.
Bruger du PC tast CTRL + SHIFT + Slet samtidig.
Bruger du MAC tast SHIFT + CMD + Slet samtidig.

Nogle cookies tilhører Institut Thomey andre tilhører tredjepart. 

Tredjeparts-cookies tilhører: 'Google' (statistik-cookie), 'Flexybox' (booking-cookies), 'Umbraco'
(Online member-cookie), 'Intercom' (dialog/besked-cookie), 'Facebook/Instagram'
(markedsførings-cookie), 'LinkedIn' (markedsførings-cookie) 'Mywellness' (markedsførings-
cookie) 

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesloven en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysning om dig. Hvis du gør brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Hvor længe opbevarer vi dine persondata?
Vi bevarer dine persondata, så længe det kræves for at opfylde aktiviteterne i denne
privatlivspolitik, så længe det meddeles til dig, eller så længe det er tilladt i henhold til gældende

lovgivning
.

Hvad sker der, hvis vi foretager ændringer til denne datapolitik?
Vi forbeholder os retten til fra tid til anden at ændre og opdatere denne privatlivspolitik. Vi vil bringe disse ændringer til din opmærksomhed, hvis de er vejledende for en grundlæggende ændring i behandlingen, er relevante for behandlingens art eller er relevante for dig og påvirker dine databeskyttelsesrettigheder.

Sådan kontaktes vi

Du kan også skrive til os på info@thomey.dk e-mail eller anvende kontaktformuler under kontakter på thomey.dk 
Klager over vores behandling af dine persondata kan indgives til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej
35, 2500 Valby. Email: dt@datatilsynet.dk. Telefon: 3319 3200