Medlemsbetingelser Institut Thomey

1: Medlemskab

Månedsabonnement til holdtræning, Biocircuit, Fitness, koldtvandskar/pool og online-træning
Et månedsabonnement er personligt og starter på dagen for underskrift. Det kan ikke benyttes af andre
end medlemmet. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank,
kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til Institut Thomey. Det er indehaverens ansvar, at
Institut Thomey altid har de korrekte oplysninger. Der er intet oprettelsesgebyr og derfor ingen
pauseordninger. Det vil sige, har man været medlem og melder sig ud og efterfølgende ønsker
genindmeldelse, opkræves der 100 kr. 
OBS – Medlemmet skal selv opsige sit medlemskab på hjemmesiden thomey.dk under
"Medlemsoplysninger" eller i Mywellness App’en under ”Medlemsoplysninger. 

Årsmedlemsskab til Biocircuit, Fitness, koldtvandskar/pool og
Biocircuit/Fitness/koldtvandskar/pool
Et årsmedlemsskab er personligt og starter på dagen for underskrift. Det kan ikke benyttes af andre end
medlemmet. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank,
kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til Institut Thomey. Det er indehaverens ansvar, at
Institut Thomey altid har de korrekte oplysninger. Der er intet oprettelsesgebyr og derfor ingen
pauseordninger. Det vil sige, har man været medlem og melder sig ud og efterfølgende ønsker
genindmeldelse, så opkræves der 100kr. 
OBS – Medlemskabet udløber automatisk og kan ikke opsiges.

Klippekort til holdtræning og sauna
Et klippekort er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Ændringer i
personoplysninger som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal
øjeblikkeligt meddeles til Institut Thomey. Det er indehaverens ansvar, at Institut Thomey altid har de
korrekte oplysninger. 
Klippekortet er gyldigt fra købsdato og gælder som følgende:
3 intro klip i 2 måneder og 10, 20, 30 og 40 klip i 10 måneder.
Det er ikke muligt at forlænge løbetiden yderligere.

Fortrydelsesret
Ved køb af et medlemskab har medlemmet 14 dages fortrydelsesret fra den dag, aftale om
medlemskabet blev indgået.
Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan
medlemmet vente til den følgende hverdag med at udøve fortrydelsesretten.
For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal medlemmet inden udløbet af fortrydelsesfristen give Institut
Thomey en utvetydig erklæring herom.

Mywellness konto til booking af holdtræning og sauna, indtjekning i Biocircuit og Fitness,
overblik over reservationer i Instituttet, registrering af puls og udførte aktiviteter
Medlemmet downloader Mywellness App’en på mobiltelefon i forbindelse med indgåelse af
medlemskab i Institut Thomey. Appen downloades via App Store eller via det tilsendte link i
velkomstmailen. Mywellness kontoen er personlig.

Varighed og medlemskabstype
Månedsabonnement
Månedsabonnement kan opsiges ved udgangen af indeværende måned plus en måned. Alle rettelser
skal ske under medlemsoplysninger, når medlemmet er logget ind på sin personlige side på
“Mywellness” eller på hjemmesiden thomey.dk. Ifald der opstår tvivl om, hvorvidt et
månedsabonnement er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse
med dato og bekræftelse fra Institut Thomeys e-mailkonto. Modtager medlemmet ikke svar på sin
skriftlige henvendelse indenfor 48 timer, skal medlemmet ringe på tlf.nr 22906677

Årsmedlemsskab
Årsmedlemsskabet udløber automatisk efter 12 måneder og kan ikke opsiges. Alle rettelser skal ske
under medlemsoplysninger, når medlemmet er logget ind på sin personlige side på “Mywellness” eller
på hjemmesiden thomey.dk.-

Klippekort
Et klippekort kan ikke opsiges og ophører automatisk, når kortet udløber. Eventuelle ubrugte klip
refunderes ikke.

Mywellnes App
Medlemmet kan til enhver tid anmode om sletning af sin Mywellness konto under ”rediger profil” i
Mywellness App’en.

2: Booking
Holdtræning
–  Medlemmet kan booke de forskellige hold 14 dage frem. Booking sker i overensstemmelse med
medlemmets type af medlemskab. Dvs. hvis medlemmet har et månedskort med 8 eller 12
træninger pr. måned, kan medlemmet tilmelde sig henholdsvis 8 eller 12 træninger pr. måned.
Med et klippekort er der ingen begrænsninger indenfor de 14 dage
–  Booking og afmelding kan ske via Mywellness-app’en, hjemmesiden thomey.dk eller via touch-
skærm i Institut Thomey 
–  Ved online booking skal medlemmet bruge sit login og ved touchskærm sit mobilnummer eller
medlemsnummer
–  Holdbooking foregår efter ”først-til-mølle”-princippet

Sauna
–  Medlemmet kan tilmelde sig sauna 14 dage frem. Booking sker i overensstemmelse med
medlemmets type af medlemskab. Dvs. hvis medlemmet har et månedskort med 8 eller 12
gange i sauna pr. måned, kan medlemmet booke henholdsvis 8 eller 12 gange i sauna pr. måned.
Med et klippekort er der ingen begrænsninger indenfor de 14 dage
–  Booking og afmelding kan ske via Mywellness-app’en, hjemmesiden thomey.dk eller via
touchskærm i Institut Thomey 
–  Ved online booking skal medlemmet bruge sit login og ved touchskærm sit mobilnummer eller
medlemsnummer
Biocircuit
–  Der er krav om introduktion, og medlemmet kontakter Institut Thomey via mail eller telefon
med henblik på booking af gennemgang og indstilling af maskinerne i Biocircuit, inden
medlemskabet kan tages i brug
–  Herefter er der med abonnement fri træning i Instituttets åbningstid
Fitness
–  Der er med abonnement fri træning i Instituttets åbningstid og dermed ingen krav om booking
Koldtvandskar/pool
–  Der er med abonnement fri benyttelse af koldtvandskar og pool og dermed ingen krav om
booking
Biocircuit og Fitness
–  Vedrørende Biocircuit se venligst ovenstående
–  Vedrørende Fitness se venligst ovenstående
Biocircuit, fitness og koldvandskar/pool
–  Vedrørende Biocircuit se venligst ovenstående
–  Vedrørende Fitness se venligst ovenstående
–  Vedrørende Koldtvandskar/pool se venligst ovenstående
Online-træning
–  Der er med abonnement fri online-træning
Behandlingsaftaler
–  Aftale om behandling sker første gang på hjemmesiden thomey.dk under ”bliv medlem” og
derefter under ”bliv medlem til behandling”. Efterfølgende aftales behandling direkte med
medlemmets behandler

3: Fremmøde

Holdtræning
–  Medlemmet skal registrere sit fremmøde til holdtræning i Institut Thomey hver gang 
–  Medlemmet kan fremmøde sig ved touchskærmen frem til 5 minutter før holdstart,
og medlemmet kan miste retten til sin plads, hvis vedkommende ikke har registreret sit
fremmøde senest 2 minutter før holdstart
–  Ved manglende fremmøde til en holdbooking vil medlemmet med månedskort miste én træning
og med klippekort miste ét klip

Sauna
–  Der skal ikke registreres fremmøde ved touchskærmen. Fremmøde sker automatisk ved
booking. Ved booking fremsendes en personlig kode på SMS, som skal bruges til at få adgang til wellness afdelingen
–  Ved manglende fremmøde til en saunabooking vil medlemmet med månedskort miste en
saunaplads og med klippekort miste ét klip

4: Afmelding

Hold
–  Er medlemmet forhindret i at bruge sin plads, skal vedkommende afmelde sig senest kl. 21.00
aftenen før holdstart
–  Står et medlem på venteliste, vil man automatisk rykke opad på listen efterhånden, som andre
eventuelt melder fra
–  Det er ikke muligt for behandleren at slette medlemmer fra et hold, heller ikke ved at skrive til
instruktøren via Facebook eller privat
Behandling
–  Afmelding til behandling skal ske aftenen forinden inden kl. 21,00 eller kan der opkræves gebyr
svarende til fuld pris
Sauna
–  Er medlemmet forhindret i at bruge sin plads, skal vedkommende afmelde sig senest kl. 21.00
aftenen før den bookede sauna plads

5: Aflysning
Institut Thomey kører som udgangspunkt alle hold på holdplanen. Et hold kan dog aflyses, hvis
tilmeldingen er 25% eller derunder af max antal deltagere.

6: Betaling
Beløbet for dit medlemskab opkræves automatisk den 1. i hver måned og løber indtil, du vælger at
opsige dette. Ved oprettelse af et løbende medlemskab betaler du for perioden fra oprettelsen til første
kort-betaling eller Mobil Pay.

Ved køb af medlemskab i perioden d. 1. til den 20. betales ved indmeldelsen for indeværende måned.
Køber du medlemskab i perioden d. 21. til udgangen af måneden, betales ved indmeldelsen for
indeværende måned samt kommende måneds medlemskab. Herefter opkræves der automatisk for
medlemskab via kort-betaling eller Mobil Pay.
Kvittering for din oprettelse fremsendes til den mailadresse, der er registreret på din medlemsprofil

For sen betaling
Betales den løbende ydelse ikke til den aftalte tid, udsendes en rykker via mail til medlemmet og
desuden opkræves der et rykkergebyr efter gældende regler

7: Personer under 18 år
Er en person under 18 år, kan køb kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen for
værgens regning. Medmindre personen under 18 år med forældrenes samtykke selv kan betale for
medlemskabet ved tilmelding til Betalingsservice

8: Helbredstilstand og personskade
Al træning sker på eget ansvar. Man er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader
deltagelse i aktiviteter hos Institut Thomey. Institut Thomey tager ikke ansvar for personskader på
personer som følge af en ulykke eller andre besøgendes handlinger eller undladelser

9: Værdigenstande
Institut Thomey anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i skabene på gangen via oprettelse af
valgfri kode. Institut Thomey bærer ikke ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade

10: Ordensregler
Træning
Under træning skal der altid anvendes beklædning, der er beregnet til indendørs træning. Husk at
medbringe påkrævet og relevant udstyr. Hvis et medlem ikke medbringer relevant udstyr, skal
medlemmet leje eller købe relevant udstyr inden ibrugtagning.
Behandling
Til behandling på briks medbringer medlemmet egne håndklæder. Hvis dette ikke er tilfældet, skal
medlemmet leje håndklæder.
Sauna/koldtvandskar og eller pool
Ved ophold i sauna, koldtvandskar og eller udendørs/pool medbringer medlemmet egne håndklæder og
anvender badetøj. Inden koldtvandskar og/eller udendørs pool anvendes, afskyller man sig i bruseren.

11: Udelukkelse af personer
Institut Thomey kan til enhver tid – uden angivelse af grund – ophæve enhver aftale om medlemskab
med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger

12: Video-og fotooptagelse

Institut Thomey tager fotos og optager video. Institut Thomey benytter disse fotos og videoer til
vidensdeling, online træning og markedsføring herunder på digitale medier. Medlemmer giver ved
tilmelding tilladelse til, at Institut Thomey må benytte billederne.

13: Sygeforsikringen
Danmark
Vær opmærksom på, at sygeforsikringen Danmark kun giver tilskud til samme ydelser, som man også
kan få offentlige sygesikringstilskud til. Dvs. behandlinger på klinikken inklusive holdtræning og
opfølgende træningsterapi udført af autoriseret fysioterapeut
Det er medlemmets eget ansvar at indberette, hvad der kan indberettes til Danmark. Det er ligeledes
medlemmets eget ansvar at orientere sig om ”danmark”’s betingelser for tilskud.

14. Sundhedsforsikringer
Det er medlemmets ansvar at kende den pågældende sundhedsforsikrings betingelser for dækning af
behandling på briks og genoptræning.

15: Datapolitik
Du har læst og accepterer Datapolitikken, som du finder på hjemmesiden. Du oplyser personlige data
på eget ansvar Datapolitik

16: Ændring af medlemsbetingelser
Institut Thomey kan til enhver tid ændre medlemsbetingelserne inkl. priser. Væsentlige ændringer
meddeles ved nyhedsmail og/eller på vores hjemmeside. Institut Thomey har til enhver tid ret til at
foretage sædvanlige ændringer i holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider ved opslag på
hjemmesiden. Prisændringer vil blive varslet med min. 30 dage.